afwisseling

afwisseling
{{afwisseling}}{{/term}}
[opeenvolging] alternation
[variatie, verandering] varietyvariation, change
voorbeelden:
2   een welkome afwisseling vormen make a welcome change
     afwisseling vertonen be varied
     voor de afwisseling for a change

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”